FamiljeOdlare

Familjeodlare är vi som förstärker hushållskassan med vår odlarglädje vår uppfödargärning.
Vi fyller på vårt skafferi och vi handlar med våra produkter på vår lokala marknad.
Webbplatsen Familjeodlare är en öppen portal i vilken alla intresserade på lika vilkor utbyter erfarenheter, fakta och tips.
Här behöver du inte ha kommit igång; men du behöver bidraga med ditt engagemang!
Fokus för utbytet ligger inledningsvis på produktion och salubud av:
 
*Frukt, bär med tillredningar
*Grönsaker med tillredningar
*Ägg från fågel som lever på sina egna villkor
*Fågel uppfödd på sina egna villkor
*Fisk uppfödd på sina egna villkor

Odla
Bered
Salubjud

Instagram

Facebook

twitter